Candidatures als diferents epígrafs per a les eleccions al plenari de la Cambra de Terrassa

La força mundial de les Cambres de Comerç (1/3)

Amb l’impuls de les cambres i amb ampli compendi legislatiu, el comerç global va ser un catalitzador per l’increment generalitzat, no global, de qualitat de vida

VIAEMPRESA, 3 de juliol de 2023

Ramon Talamàs President de la Cambra de Comerç de Terrassa

Com a president de la Cambra de Terrassa i de la Comissió d’Economia Circular, Indústria i Competitivitat del Consell General de Cambres de Catalunya, ara fa uns dies vaig assistir a Ginebra al World Chambers Congress. En estar l’economia globalitzada, el meu interès i el de l’entitat que tinc l’honor de presidir, era conèixer de primera mà altres realitats camerals, tendències i practiques per possibilitar que, tot i el nostre dinamisme, no perdre potencials coneixements en favor del teixit econòmic al qual representem i servim.

El lema principal del congrés vas ser Aconseguir la pau i la prosperitat per mitjà del multilateralisme i les diverses sessions del primer dia van tractar aquesta voluntat des de diferents prismes, per acabar amb la firma d’un manifest que comença afirmant que durant les darreres dècades, amb l’impuls també de les cambres i amb ampli compendi legislatiu, el comerç global va ser un catalitzador per l’increment generalitzat, no global, de qualitat de vida, facilitant una sana concurrència en pro d’opcions pels consumidors, així com un fort impuls a la innovació.

Conscients de la incertesa i tensions en l’actual geopolítica que junt amb fenòmens com la reindustrialització estan potenciant polítiques d’exclusió i proteccionisme, disminuint el comerç internacional amb perjudici un nombre ingent de famílies que viuen d’aquest i la vegada dificultant acords globals per a la lluita contra el canvi climàtic, el manifest fa una crida pel respecte a les lleis internacionals i a la pressa governamental de decisions per fer-les valdre, conjuntament amb el compromís cameral de renovar els nostres esforços i operacions per possibilitar mantenir el necessari multilateralisme, el qual ha d’esdevenir inclusiu.  

Aquesta característica d’inclusiu es deriva amb la necessitat de treballar pel benefici de tots els països i de tota mena d’empreses, també les pimes, assegurant la seva representativitat puix canalitzen el 90% de l’economia mundial. Per tot plegat, des del món cameral, conscients que s’ha d’actuar urgentment i partint de la nostra experiència, àmplies pràctiques d’arbitratge, cooperació i compromís, ens comprometem a potenciar la digitalització per també reduir els costos inherents a les transaccions, tot renovant estàndards i amb voluntat d’esdevenir, més que mai, una força motriu per una economia sostenible arreu i per tothom, ajudant a la formació professional i al finançament de les iniciatives empresarials.   

Cal destacar que en el manifest no es concreten conflictes actuals que estan darrere dels perills comentats, però va ser significativa la presencia el viceministre d’economia i del president de les cambres d’Ucraïna amb una manifesta voluntat de l’organització del congrés de fer-los costat i més quan, malgrat la situació bèl·lica que viuen, l’activitat comercial es manté, segons van afirmar, en un 80%. Tot i la gravetat, vaig apreciar a dos personatges convençuts de la victòria, però sense una actitud bèl·lica com la que dia a dia ens mostren els mitjans de comunicació i conscients que el comerç mundial i la seva capacitat com a graner mundial, els ajudarà a la recuperació.

Amb tot hem de ser conscients de les dificultats per aquests nobles propòsits, i així es va destacar que l’actual inflació i els costos associats a les polítiques contra el canvi climàtic, tot i les oportunitats que s’entreveuen, dificulten la situació segons categòricament va afirmar Arantxa González, dean de la prestigiosa Paris School of International Affairs, que va demanar exercir el lideratge i la determinació del sector privat. Segons va destacar el president honorari de Nestlé Brabeck-Letmathe, les organitzacions mundials que han regit el món en les darreres dècades estan desfasades, realitat que precisa esforços, no fàcils, per renovar-les i possibilitar un necessari coneixement i anticipació governamental a la forta evolució tecnològica, que no ha d’anul·lar les humanitats a defensar decididament i al respecte va alertar del perill de les actuals exclusions d’artistes i esportistes russos de certàmens internacionals, puix per ell la cultura sempre ha estat un vehicle de comunió.     

Comparteix-ho